Ravni zaporni ventil PN 40, DN 15...300

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Jednostavna i kompaktna konstrukcija otporna na
nagle promene radnih uslova ,
• Zbog igličastog oblika zatvarača ostvaruje se dobro
zatvaranje i sa malom ručnom silom,
• Igličasti zatvarač je sastavni deo vretena, zatvarač
uvek pravilno naleže na sedište,
• Igličastim oblikom zatvarača može se vršiti regulacija
pritiska, ali voditi računa o većim brzinama protoka,
• Ventil od ugljeničnog čelika ima izmenjivi prsten
sedišta od nerđajućeg materijala, koji je uvrnut u
kućište. Kod ventila od nerđajućeg čelika, sedište je
izvedeno integralno sa kućištem,
• Poklopac sa vretenom i zaptivačem vretena je
poseban sklop koji je uvrnut u kućište i može se po
potrebi zameniti bez skidanja ventila sa cevovoda.
Navojna veza je osigurana od odvrtanja elastičnom
čivijom,
• Ručna poluga se vrlo lako može skinuti sa vretena i
tako sprečiti nepravilna upotreba,
• U radu, zaptivač vretena se može po potrebi
NA ZAHTEV pritegnuti priteznom navrtkom na sklopu vretena.

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog ventila
prema standardu EN 12266-1:
• Čvrstoća kućišta: P10,
• Zaptivenost kućišta: P11,
• Zaptivanje sedišta: P12-A.

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Materijali sastavnih delova su navedeni u tabeli 1.
Materijal C35E ne preporučujemo za zavarivanje,

• Navedeni materijali i područja primene (tabela 3)
dati su u skladu sa EU Direktivom za opremu pod
pritiskom 97/23/EC (PED),

• Kompletan ventil može biti potpuno izrađen od
odgovarajućih ASTM materijala, prema standardima
ASME B16.34 i ASME B31.3.

 

 

NA ZAHTEV

• Pritegnuti priteznom navrtkom na sklopu vretena.

• Priključci sa NPT cevnim navojima,

• Kućište ventila od drugih materijala,

• Priključci različiti na stranama kućišta - spoljni/unutrašnji cevni navoj,

• Različiti prečnici priključnih navoja,

• Priključci za preklopno ili sučeono zavarivanje.Za ugradne dužine konsultujte nas

• Druge ugradne dužine po zahtevu.