Odvajač kondenzata PN 63, DN 15...40

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od čelika, grupa materijala 3E0,
• Pločica od kaljenog nerđajućeg čelika,
• Sedište u kućištu integralno, od navarenog
nerđajućeg čelika,
• Prostor za paru dovoljan za količinu pare koja
se neće brzo pothladiti i koja će ostvariti brzo
zatvaranje uz što manji gubitak sveže pare,
• Izlazni otvor dovoljnog preseka za brzo odvođenje
kondenzata,
• Sito 1×0,4 od nerđajuće čelične žice,
• Priključci sa unutrašnjim cevnim navojem Rp,
• Zaptivači poklopca i čepa od ravnog mekog čelika,
• Osim eventualnog čišćenja filtera, nije potrebno
nikakvo održavanje u radu,
• Namena: za vodenu paru.

 

NA ZAHTEV

• Priključci sa NPT unutrašnjim cevnim navojem,
• Priključci sa spoljnim cevnim navojem,
• Priključci sa prirubnicama. Za ugradne dužine konsultovati proizvođača,
• Kapa na poklopcu za zaštitu od pothlađivanja.

 

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište: liveni čelik GP240GH, 1.0619 (3E0),
• Poklopac: čelik P265GH, 1.0425 (3E0),
• Pločica: X20Cr13, 1.4021,
• Zaptivne površine:
- kućište: tvrdi navar min. 13% Cr,
- pločica: kaljena površina,
• Sito: mreža 1×0,4 od nerđajućeg čelika 1.4301,
• Zaptivači poklopca i čepa: ravni meki čelik.

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog odvajača
kondenzata:
• Zaptivenost kućišta vodom 70 bar,
• Zaptivenost sedišta vazduhom 6 bar na sobnoj
temperaturi, vreme između dva otvaranja
najmanje 2 minuta.