Ravni zaporni ventil PN 16

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od čelika, grupa materijala 3E0,
• Sedište u kućištu od nerđajućeg čelika,
• Zatvarač od nerđajućeg čelika, podešljivo spojen sa
vretenom,
• Vreteno zatvarača od nerđajućeg čelika fino vođeno
u vodećoj ploči,
• Poklopac zatvoren, nema isticanja fluida u okolinu,
• Vijak za podešavanje opruge od nerđajućeg čelika i
kontranavrtka u poklopcu za plombiranje,
• Koeficijent isticanja Kd prema EN ISO 4126-1:2004:
DN 8 i 10 15 20 25
Otvor u sedištu, do 6 9 10 13
Fluid
para/gas (S/G) 0,72 0,55 0,55 0,40
tečnost (L) 0,63 0,46 0,46 0,33
• Opruga od kvalitetnog čelika sa postojanim
mehaničkim osobinama,
• Priključci na ulazu i izlazu iste veličine, sa cevnim
navojem EN ISO 228-1, G (A),
• Maksimalna radna temperatura 400 oC.

 

NA ZAHTEV

• Drugi materijali osnovnih delova,
• Drugi navoji na priključcima.

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište i poklopac: čelik P250GH, 1.0460,
• Ulazni priključak: čelik P250GH, 1.0460,
• Prsten sedišta: na ulaznom priključku,
• Zatvarač: X20Cr13, 1.4021,
• Zaptivne površine:
- kućište: tvrdi navar min. 13% Cr,
- zatvarač: kaljena površina,
• Vreteno zatvarača: nerđajući čelik X20Cr13, 1.4021,
• Opruga: čelik za opruge 51CrV4, 1.8159,

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje svakog sigurnosnog ventila
prema EN ISO 4126-1:
• Zaptivenost kućišta vodom 60 bar,
• Zaptivenost sedišta vazduhom 6 bar,
• Podešavanje pritiska otvaranja prema zahtevu
iz narudžbine,
• Kontrola oznaka i plombiranje.