Zasun PN 16, DN 40...300

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od livenog gvožđa sa lamelarnim grafitom (sivog liva) , max. temperatura 230 oC,
• Odnos pritisak/temperatura - izobarni red,
• Zaptivne površine od nerđajućeg čelika,
• Potpuni otvor u sedištu, sa upustom za zatvarač,
• Kontrolisano pritezanje zaptivača vretena,
• Priključak sa prirubnicama prema EN 1092-2, B,
• Pogon ručnim točkom, moment zatvaranja prema EN 12570,
• Ugradna dužina FTF prema EN 558, Red 14,
• Zatvarač jednodelni kruti, klinasti,
• Vreteno sa unutrašnjim navojem, neizlazeće,
• Svi zaptivači na bazi čistog grafita,
• Namena: za neagresivne fluide (grupa 2).

 

NA ZAHTEV

• Kućište od livenog gvožđa sa kuglastim
grafitom (nodularnog liva),
• Drugi materijali unutrašnjih delova,
• Drugi materijali zaptivnih površina,
• Povratno sedište,
• Vijci i navrtke na kućištu od nerđajućeg čelika,
• Priključak EN ISO 5210 ili ugradnja pogonskog
uređaja (elektro, hidro, pneumo),
• Površinska zaštita plastificiranjem epoxy
prahom.

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Poklopac: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Vreteno: nerđajući čelik sa min. 13% Cr,
• Zatvarač: ≤ DN 50 - X20Cr13 (1.4021),
> DN 50 - GP240GH (1.0619),
• Zaptivne površine:
- kućište: prsten sa navarom min. 13% Cr,
- zatvarač: ≤ DN 50 - osnovni materijal zatvarača,
> DN 50 - navar min. 13% Cr,
• Vijci/navrtke poklopca: 8.8/8,
• Zaptivač poklopca: grafitirani meki ravni,
• Zaptivač vretena: grafitna pletenica,
• Ručni točak: sivi liv EN-GJL-250.

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog ventila
prema EN 12266-1:
• Čvrstoća kućišta P10,
• Zaptivenost kućišta P11,
• Zaptivenost sedišta P12 - A.