Sigurnosni ventil sa tegom PN 16, DN 20...150

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od livenog gvožđa sa lamelarnim grafitom (sivog liva),
• Sedište u kućištu na prstenu od nerđajućeg čelika,
• Zatvarač od nerđajućeg čelika, podešljivo spojen sa vretenom,
• Vreteno zatvarača od nerđajućeg čelika fino vođeno u čauri od legure bakra u poklopcu,
• Čvrsti oslonac i oslonac na vretenu zatvarača naležu na polugu sa tegom dodirom “u liniji”, bez trenja,
• Koeficijent isticanja, prema EN ISO 4126-1:2004: Koeficijent isticanja, Kd DN 20 - DN 50 DN 65 - DN 150 0,34 0,28
• Priključci na ulazu i izlazu iste veličine sa prirubnicama prema EN 1092-2,
• Ugradne mere odgovaraju standardnim merama za ugaone ventile prema EN 558, red 8,
• Maksimalna radna temperatura 300 oC.

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje svakog sigurnosnog ventila
prema EN ISO 4126-1:
• Zaptivenost kućišta vodom 24 bar,
• Zaptivenost sedišta vazduhom 6 bar,
• Podešavanje pritiska otvaranja prema zahtevu
iz narudžbine,
• Kontrola oznaka i plombiranje.

 

NA ZAHTEV

• Na izlaznoj strani otvor sa čepom za ispuštanjekondenzata,

• Za manje pritiske otvaranja kraća poluga tega i odgovarajući teg,