Ravni odbojni ventil PN 16, DN 15...300

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od livenog gvožđa sa lamelarnim
grafitom (sivog liva),
• Zaptivne površine od nerđajućeg čelika,
• Vođica zatvarača od nerđajućeg čelika,
• Potpuni otvor u sedištu,
• Puni hod zatvarača,
• Priključak sa prirubnicama prema EN 1092-2, B,
• Ugradna dužina FTF prema EN 558, Red 1,
• Zaptivač poklopca na bazi čistog grafita,
• Sa ugrađenom oprugom mogućnost horizontalne i
vertikalne ugradnje,
• Najmanji pritisak otvaranja sa oprugom: 1,5 bar,
• Namena: za neagresivne fluide (grupa 2).

 

NA ZAHTEV

• Kućište od livenog gvožđa sa kuglastim
grafitom (nodularnog liva),
• Drugi materijali zaptivnih površina ili meko
zaptivanje.

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Poklopac: čelik S235JR (1.0038),
• Zatvarač: ≤ DN 50 - X20Cr13 (1.4021),
> DN 50 - GP240GH (1.0619),
• Zaptivne površine:
- kućište: prsten sa navarom min. 13% Cr,
- zatvarač: ≤ DN 50 - osnovni materijal zatvarača,
> DN 50 - navar min. 13% Cr,
• Vijci/navrtke poklopca: 8.8/8,
• Zaptivač poklopca: grafitirani meki ravni,
• Opruga: čelik za opruge SM-ph.

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog ventila
prema EN 12266-1:
• Čvrstoća kućišta P10,
• Zaptivenost kućišta P11,
• Zaptivenost sedišta P12 - C.