Konusna slavina PN 10, DN 20...150

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od livenog gvožđa sa lamelarnim
grafitom (sivog liva),
• Zaptivanje metal na metal, bez podmazivanja,
• Pogonsko vratilo i zatvarač iz jednog dela,
• Kontrolisano pritezanje zaptivača vratila,
• Potpuni prolaz u zatvaraču,
• Priključak sa prirubnicama prema EN 1092-2, B,
• Izbor pogonskog elementa (ručica ili točak)
prepušten je korisniku, potreban moment
zatvaranja odgovara EN 12570,
• Ugradna dužina FTF prema EN 558, Red 1,
• Najveći dozvoljeni diferencijalni pritisak jednak
nazivnom,
• Zaptivači na bazi čistog grafita,
• Namena: za neagresivne fluide i gasove (grupa 2).

 

NA ZAHTEV

• Kućište od livenog gvožđa sa kuglastim
grafitom (nodularnog liva),
• Konstrukcija sa podmazivanjem,
• Ugradnja ručica ili točka,
• Ugradnja reduktora za ručni pogon,
• Priključak EN ISO 5211 ili ugradnja pogonskog
uređaja (elektro, hidro, pneumo).

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Poklopac: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Zatvarač: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Zaptivne površine: osnovni materijal kućišta i
zatvarača,
• Vijci/navrtke poklopca: 5.6/5,
• Zaptivač poklopca: grafitirani meki ravni ,
• Zaptivač vretena: grafitna pletenica.

 

 

NA ZAHTEV

• Kućište od livenog gvožđa sa kuglastim
grafitom (nodularnog liva),
• Konstrukcija sa podmazivanjem,
• Ugradnja ručica ili točka,
• Ugradnja reduktora za ručni pogon,
• Priključak EN ISO 5211 ili ugradnja