Pokazivač nivoa PN 40, DN 20

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućišta ventila od čelika, grupa materijala 3E0,
• Zaptivne površine u ventilu od nerđajućeg čelika,
• Pogon ventila ručnim točkom,
• Priključak ventila sa prirubnicama DN 20, PN 40
prema EN 1092-1, B1,
• Refleksno staklo 17×30 mm, u čeličnom kućištu iz
dva dela koja su spojena vijcima po obodu,
• Mogućnost zakretanja kućišta stakla prema izvoru
svetlosti,
• Kod kombinacija više kućišta, prekid vidnog polja
samo 38 mm,
• Svi zaptivači od mekih materijala, bez azbesta,

 

NA ZAHTEV

• Drugi materijali kućišta i osnovnih delova,
• Priključne prirubnice drugih dimenzija i
oblika zaptivnih površina, ili prema drugim
standardima,
• Priključak sa cevnim navojem,
• Konstrukcija sa transparentnim staklom i
zaštitom od mike (liskuna),
• Konstrukcija sa staklom drugih dimenzija,
• Kod kombinacije više kućišta sa staklom
ugradnja dodatnog kućišta sa staklom za
neprekinuto vidno polje.

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište ventila: liveni čelik GP240GH, 1.0619 (3E0),
• Vreteno ventila: nerđajući čelik sa min. 13% Cr,
• Zatvarač ventila: nerđajući čelik X20Cr13, 1.4021,
• Zaptivna površina kućišta: prsten od nerđajućeg
čelika X20Cr13, 1.4021,
• Kućište stakla: čelik P235GH, 1.0345 (3E0),
• Staklo: borosilikatno, termički poboljšano,
• Vijci/navrtke kućišta stakla: 25CrMo4/C35E,
• Zaptivači vretena ventila i priključka kućišta stakla
od grafitne pletenice,
• Zaptivač stakla: meki zaptivač prema preporuci
proizvođača stakla.

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog ventila i
kućišta stakla prema EN 12266-1:
• Čvrstoća kućišta P10,
• Zaptivenost kućišta P11,
• Zaptivenost sedišta ventila P12 - A.