Ravni odbojni ventil PN 40, DN 15...300

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od čeličnog liva, grupa materijala 3E0,
• Zaptivne površine od tvrdog, nerđajućeg čelika,
• Vođica zatvarača od nerđajućeg čelika,
• Potpuni otvor u sedištu,
• Puni hod zatvarača,
• Priključak sa prirubnicama prema EN 1092-1, B1,
• Ugradna dužina FTF prema EN 558, Red 1,
• Zaptivač poklopca na bazi čistog grafita,
• Sa ugrađenom oprugom mogućnost horizontalne i
vertikalne ugradnje,
• Najmanji pritisak otvaranja sa oprugom: 4,0 bar,
• Namena: za neagresivne fluide (grupa 2).

 

NA ZAHTEV

• Drugi materijali kućišta i osnovnih delova,
• Drugi materijali zaptivnih površina ili meko
zaptivanje,
• Drugi oblici zaptivnih površina prirubnica.

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište: liveni čelik GP240GH, 1.0619 (3E0),
• Poklopac: čelik P265GH, 1.0425 (3E0),
• Zatvarač: ≤ DN 50 - X20Cr13, 1.4021,
> DN 50 - GP240GH, 1.0619,
• Zaptivne površine:
- kućište: tvrdi navar min. 13% Cr,
- zatvarač: ≤ DN 50 - kaljena površina,
> DN 50 - tvrdi navar min. 13% Cr,
• Vijci/navrtke poklopca: 25CrMo4/C35E,
• Zaptivač poklopca: armirani grafit,
• Opruga: čelik za opruge SM-ph.

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog ventila
prema EN 12266-1 i 2:
• Čvrstoća kućišta P10,
• Zaptivenost kućišta P11,
• Zaptivenost sedišta P12 - C.