Pokazivač nivoa PN 16, DN 20

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućišta ventila od čelika, grupa materijala 3E0,
• Zaptivne površine u ventilu od nerđajućeg čelika,
• Pogon ventila ručnim točkom,
• Priključak ventila sa prirubnicama DN 20, PN 16
prema EN 1092-1, B1,
• Staklena cev ø16×3,3 mm, u zaštitnom kućištu sa
prorezom za vidno polje,
• Mogućnost zakretanja zaštitnog kućišta u najbolji
položaj za očitavanje,
• Slobodna dužina cevi do pomoćnog nosača, za
primenu na vodenoj pari je 600 mm, za ostale
primene 1200 mm,
• Svi zaptivači od mekih materijala, bez azbesta,
• Namena: za neagresivne fluide prema datim
podacima.

 

NA ZAHTEV

• Drugi materijali kućišta i osnovnih delova,
• Priključne prirubnice drugih dimenzija i
oblika zaptivnih površina, ili prema drugim
standardima,
• Priključak ventila sa cevnim navojem.

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište ventila: liveni čelik GP240GH, 1.0619 (3E0),
• Vreteno ventila: nerđajući čelik sa min. 13% Cr,
• Zatvarač ventila: nerđajući čelik X20Cr13, 1.4021,
• Zaptivna površina kućišta: prsten od nerđajućeg
čelika X20Cr13, 1.4021,
• Staklena cev: borosilikatno staklo,
• Zaptivači vretena ventila i staklene cevi od grafitne
pletenice.

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog ventila
prema EN 12266-1:
• Čvrstoća kućišta P10,
• Zaptivenost kućišta P11,
• Zaptivenost sedišta ventila P12 - A,
• Zaptivenost priključka stakla 16 bar.