Ravni zaporni ventil PN 40, DN 15...300

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od čeličnog liva, grupa materijala 3E0,
• Zaptivne površine od tvrdog, nerđajućeg čelika,
• Potpuni otvor u sedištu,
• Povratno sedište,
• Priključak sa prirubnicama prema EN 1092-1, B1,
• Pogon ručnim točkom, moment zatvaranja prema
EN 12570,
• Ugradna dužina FTF prema EN 558, Red 1,
• Jednodelni zatvarač, max. diferencijalni pritisak:
Dozvoljeni diferencijalni pritisak, bar
≤ DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300
40 33 21 14 9 6
• Vreteno sa spoljnim navojem, izlazeće,
• Svi zaptivači na bazi čistog grafita,
• Namena: za neagresivne fluide (grupa 2).

 

NA ZAHTEV

• Drugi materijali kućišta i osnovnih delova,
• Drugi materijali zaptivnih površina ili meko
zaptivanje,
• Drugi oblici zaptivnih površina prirubnica,
• Dvodelni zatvarač za diferencijalni pritisak koji
je jednak nazivnom,
• Regulaciona funkcija. Izgleda kao da je to
osnovna izvedba.
• Priključak EN ISO 5210 ili ugradnja

MATERIJALI
Osnovna konstrukcija

• Kućište: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Poklopac: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Vreteno: nerđajući čelik sa min. 13% Cr,
• Zatvarač: sivi liv EN-GJL-250 (5.1301),
• Navrtka vretena: legura CuZn37 (CW508L),
• Zaptivne površine: u kućištu i na zatvaraču, od navarenog nerđajućeg čelika sa min. 13% Cr,
• Vijci/navrtke poklopca: 8.8/8,
• Zaptivač poklopca: grafitirani meki ravni ,
• Zaptivač vretena: grafitna pletenica,

 

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje pritiskom svakog zasuna
prema EN 12266-1 i 2:
• Čvrstoća kućišta P10,
• Zaptivenost kućišta P11,
• Zaptivenost sedišta P12 - B.