Sigurnosni ventil sa oprugom PN 40, DN 20...150

KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Osnovna konstrukcija

• Kućište od čeličnog liva, grupa materijala 3E0,
• Sedište u kućištu na prstenu od nerđajućeg čelika,
• Zatvarač od nerđajućeg čelika, podešljivo spojen sa
vretenom,
• Vreteno zatvarača od nerđajućeg čelika fino vođeno
u vodećoj ploči,
• Poklopac zatvoren, nema isticanja fluida u okolinu,
• Vijak za podešavanje opruge od nerđajućeg čelika i
kontranavrtka u poklopcu za plombiranje,
• Koeficijent isticanja Kd prema EN ISO 4126-1:2004:
Fluid DN 20 DN 25 - DN 150
para/gas (S/G) 0,29 0,38
tečnost (L) 0,19 0,25
• Opruga od kvalitetnog čelika sa postojanim
mehaničkim osobinama,
• Priključci na ulazu i izlazu iste veličine, prirubnice su
prema EN 1092-1, B1,
• Ugradne mere odgovaraju standardnim merama za
ugaone ventile prema EN 558-1, red 8,
• Maksimalna radna temperatura 400 oC.

ISPITIVANJE
Osnovna konstrukcija:

Završno ispitivanje svakog sigurnosnog ventila
prema EN ISO 4126-1:
• Zaptivenost kućišta vodom 60 bar,
• Zaptivenost sedišta vazduhom 6 bar,
• Podešavanje pritiska otvaranja prema zahtevu
iz narudžbine,
• Kontrola oznaka i plombiranje.

NA ZAHTEV

• Drugi materijali osnovnih delova,
• Na izlaznoj strani otvor sa čepom za ispuštanje
kondenzata.