REMONT I REKONSTRUKCIJA

Pored proizvodnje novih proizvoda, Kolos značajnu pažnju poklanja remontu armature koja je već bila u radu. Uopšteno, remont delimo na dve vrste:

REMONT

Remont armature je postupak koji zahteva ozbiljnu pripremu i stručnost i ne može se obaviti bez dobre saradnje od strane budućeg korisnika. U pripremi za remont mora se sastaviti “istorijat” rada armature na osnovu pouzdanih informacija koje može dati samo korisnik koji je zainteresovan za njenu dalju primenu. Zbog toga, a da se izbegnu eventualne kasnije havarije i ugroženost ljudi i okoline, moramo da budemo vrlo uporni u zahtevanju podataka od naručioca remonta (ili budućeg korisnika) o prethodnoj i namenjenoj primeni. Ti podaci nam služe da tehnički razmotrimo mogućnostima remonta, a ceo postupak prihvatanja zahteva za remont je sledeći:

 

Remont sa ciljem obnavljanja funkcionalnih karakteristika i dovođenje armature u stanje što sličnije stanju prilikom prve isporuke od proizvođača. Za ovo koristimo izraz remont.

 • OPŠTE TEHNIČKE MOGUĆNOSTI ZA REMONT: Snimanje gabaritnih dimenzija, procena mogućnosti stezanja i pozicioniranja na mašinama, procena mogućnosti kontrole i ispitivanja.
 • ANALIZA ZAHTEVA ZAFUNKCIONALNOST OD NARUČIOCA REMONTA: Procena mogućnosti ostvarivanja zahteva u pogledu tehničkih sposobnosti i mogućnosti opreme i radnika. Takođe, procena mogućnosti nabavke materijala prema zahtevima.
 • ANALIZA TRENUTNOG STANJA ARMATURE U POGLEDU OŠTEĆENJA: Iz podataka od korisnika, procena oštećenja od erozije ili korozije, procena moguće dužine upotrebe posle remonta, procena bezbednosti rada posle remonta u zahtevanim radnim uslovima, procena angažovanja treće strane u pojedinim fazamaremonta. Naročito, procena vrednostiremonta i potrebno vreme za završetak radova.
 • REMONT: Kada naručilac remonta prihvati ponudu za remont i ako eventualne dopune zahteva ne utiču na datu vrednost i rokove, radi se tehnološki postupak remonta i pregled potrebnihnabavki (i eventualno ugovaranje sa trećom stranom).

 

Remont sa ciljem rekonstrukcije armature radi dobijanja mogućnosti primene u izmenjenim radnim uslovima, radi ugradnje na drugo mesto u sistemu, radi promene u načinu upravljanja zbog automatizacije procesa i tsl, u svemu prema zahtevima korisnika. Pre rekonstrukcije, vršimo procenu mogućnosti daljeg pouzdanog rada armature sa zahtevanim izmenama i predlažemo korisniku obim i mogućnosti rekonstrukcije. Za ovo koristimo izraz rekonstrukcija.

ZAKLJUČAK:

 • Ako prelazi tehničke mogućnosti opreme, ne prihvata se.
 • Ako je potrebna primena posebnih tehnologija (specijalni postupci zavarivanja, termička obrada, metalizacija) ili nabavka specifičnih materijala, ne prihvata se.
 • Analiza se prenosi u Izveštaj o defektaži koji se dostavlja naručiocu remonta, uz vrednost i rokove završetka remonta. Remont ne počinje dok naručilac ne prihvati uslove iz Izveštaja i ponude.
 • Naručiocu remonta se potvrđuje prihvatanje narudžbe, eventualnih dopuna zahteva i rokovi završetka remonta.

REKONSTRUKCIJA

Postupak prihvatanja zahteva za rekonstrukciju sličan je kao i za remont. Razlika je samo u tački 2 - Analiza zahteva od naručioca gde je potrebno analizirati koliko će rekonstruisana armatura biti bezbedna u upotrebi. Ako se zbog rekonstrukcije pojavi potreba za ispunjenje zahteva iz nekih propisa koji se nisu primenjivali na prethodnu konstrukciju armature, procenićemo mogućnost da KOLOS preuzima odgovornost za usaglašavanje sa ovim zahtevima. Rekonstrukcija uobičajeno obuhvata sledeće:

 

 

REKONSTRUKCIJA POGONA:

 • Ugradnja zupčastog ili pužnog ručnog reduktora,
 • Ugradnja lančanika,
 • Ugradnja elektropogona,
 • Ugradnja pneumatskog pogona,
 • Razne kombinacije pogona

REKONSTRUKCIJA POGONSKOG ELEMENTA:

 • Promena obrtnog vretena u neobrtno,
 • Izrada produženog vretena,
 • Kraj vretena sa kardanom,
 • Razne kombinacije priključka.

 

AUTOMATIZACIJA:

 • Ugradnja električnih krajnjih prekidača
 • Ugradnja pokazivača položaja
 • Razne kombinacije davača.

 

REKONSTRUKCIJA FUNKCIONALNOSTI:

 • Izrada unutrašnjih delova od drugih materijala,
 • Izrada sedišta od drugih materijala (stellite 6, monel, hastelloy, isl.),
 • Izrada rasteretnog zatvarača kod ventila,
 • Izrada regulacionog zatvarača, sedišta i vretena za regulacionu funkciju ventila,
 • Izrada mekog sedišta na zatvaraču ventila,
 • Izrada zaporno-odbojnog zatvarača ventila,
 • Ugradnja uređaja za zaključavanje položaja,
 • Razne druge rekonstrukcije u cilju izmene funkcionalnosti.